< Seznam novic

11. slavnostna podelitev diplom študentom Višje strokovne šole Postojna

/

V četrtek, 20. aprila 2017, bodo v sejni dvorani Šolskega centra Postojna že enajstič svečano podelili diplome 56-im študentom Višje strokovne šole Postojna, ki so uspešno zaključili dveletni študij in si pridobili višjo strokovno izobrazbo, in sicer 15 diplomantom programa poslovni sekretar, 28 inženirjem strojništva ter 13 inženirjem gozdarstva in lovstva.

Višja strokovna šola Postojna deluje že štirinajsto leto. V študijskem letu 2016/2017 je na višjo šolo vpisanih 310 rednih in izrednih študentov, 47 v program poslovni sekretar, 186 v program strojništvo ter 77 študentov v program gozdarstvo in lovstvo. Do danes je diplomiralo skupaj 540 študentov: 336 študentov programa poslovni sekretar, 154 študentov programa strojništvo ter 50 študentov programa gozdarstvo in lovstvo.

V letu 2016 smo obeležili 20. obletnico nastanka višjih strokovnih šol v Sloveniji. Leta 1996 je na pobudo gospodarstva nastalo prvih 5 višjih strokovnih šol v Sloveniji. Višja strokovna šola v Postojni je bila ustanovljena v letu 2002 kot organizacijska enota Šolskega centra Postojna. Ob 20-letnici višjega strokovnega šolstva deluje v Sloveniji 30 javnih šol, na višje šole je vpisanih 10.000 študentov. Danes ugotavljajo, da je na področju višjega strokovnega izobraževanja prehod na trg dela lažji kot v drugih delih izobraževanja.

Nekaj pomembnejših aktivnosti šole v preteklem letu in cilji za prihodnost:

• Višji strokovni šoli Postojna so na 26. Tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije že tretjič podelili zlato priznanje in jo izbrali za najboljšo izobraževalno inštitucijo s področja vzdrževanja v letu 2016 v kategoriji višjih šol.

• Nastajajoči Izobraževalni center sodobnih tehnologij ICST pomeni tudi za Višjo strokovno šolo veliko pridobitev. Zagotavljal bo dvig strokovnega znanja mladih na področju orodjarstva, CNC tehnologij ter avtomatizacije in robotike. Zmanjšal bo razkorak med izobraževalnim sistemom in potrebami gospodarstva ter olajšal prehod iz izobraževalnega sistema v gospodarstvo. Izboljšal bo kompetence in zaposljivost strojnikov ter zmanjšal deficitarnost poklicev na tem področju. Namenjen bo študentom iz širše regije, podjetjem za usposabljanje, dokvalifikacije in prekvalifikacije svojih zaposlenih ter zainteresiranim za razvoj poklicne poti.

• Razvojno možnost šola vidi v pripravi programov izobraževanj, ki bi diplomantom omogočile poglobljen študij področja, ki je zanimivo za podjetja in študente. Cilj je večja zaposljivost in bližanje potrebam delodajalcev.

• Šola vedno več pozornosti namenja spodbujanju študentov v smeri podjetništva, podjetnosti in inovativnosti. K temu jih usmerjajo že vsebine v sklopu posameznih predmetov višješolskega študija, medpredmetno in medprogramsko povezovanje, delavnice v zvezi z ustanovitvijo lastnega podjetja, podjetništvom, priprava projektnih nalog, v katerih obravnavajo problem iz prakse in iskanje praktičnih rešitev.

• Kot dodatno ponudbo šola ponuja tudi orodja za E-izobraževanja za podjetja.

• Glede na informacije vpisne službe o številu prijav za vpis za študijsko leto 20017/18, je vpis na vseh treh programih po zaključenem 1. prijavnem roku v skladu s pričakovanji. Na 60 vpisnih mest je za redni študij prijavljenih 56 strojnikov, 21 je prijav za program gozdarstvo in lovstvo ter 5 prijav za program poslovni sekretar. Za izredni študij se kandidati praviloma odločajo v jesenskih rokih. Kandidati za vpis v višje strokovne šole se lahko na prosta mesta lahko prijavijo v 2. prijavnem roku od 28. avgusta do 1. septembra 2017.