< Seznam novic

Na Primorskem leta 1941

/

V dvorani SAZU na Titovem trgu v Postojni, je dr. Branko Marušič predstavil knjigo Na Primorskem leta 1941, ki jo je uredil ob lanski 75 obletnici OF. Osvetlil je dogajanje na Primorskem ob začetku boja proti okupatorju ter spregovoril o tem, kaj se je dogajalo  po 20-letnem načrtnem raznarodovanju fašističnih oblasti na Primorskem in po okupaciji ostalega dela Slovenije.

Dogodek so obogatili s kulturnim programom. Režiser in igralec Andrej Jelačin iz Kopra se je predstavil s svojimi tremi pesmimi, pevec vokalne skupine Studenec Rafael Zorko iz Pivke je zapel pesem Zakaj sem partizan, vokalna skupina Vanda Križaj iz Orehka je zapela štiri pesmi, z recitacijami pa sta se predstavili Jožica Perenič iz Prestranka in Sonja Groznik iz Ajdovščine.

Predstavitev knjige v Postojni sta pripravila postojnska območna enota TIGR Primorske in Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Postojna, ki ju vodi Bruna Olenik.

besedilo: Bruna Olenik

fotografije: Foto atelje Postojna