< Seznam novic

Naj mladi prostovoljec/prostovoljka in Naj prostovoljski razred v letu 2016

/

Občina Postojna razpisuje natečaja za Naj mladega prostovoljca/prostovoljko in Naj prostovoljski razred občine Postojna v letu 2016. Posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne ali zasebne institucije vabimo, da predlagajo posameznice in posameznike, ki so v letu 2016 z osebnim prizadevanjem in prostovoljskim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna.
V izboru lahko sodelujejo prostovoljci v dveh starostnih kategorijah in sicer od 15 do 19 let, ter od 20 do 29 let. Kot starostno mejo bomo upoštevali starost, dopolnjeno v letu 2016. Prijavnica za obe starostni kategoriji je enotna. Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod ali druga javna ali zasebna institucija v okviru katere se opravlja prostovoljsko delo.
Hkrati vabimo tudi, da predlagate razred ali razrede, ki so se v letu 2016 posebej izkazali s prostovoljskim delom in nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna. V izboru lahko sodelujejo vse šole iz občine Postojna. Šole lahko sodelujejo v dveh kategorijah, in sicer osnovne in druge šole.