Občinsko oko – vaš glas v prostoru


Priloge


ObcinskoOKObaner

Občinsko oko je sistem s katerim lahko občani sporočajo predloge ali težave ustrezni občinski službi na transparenten in sodoben način.

Uporabljate lahko:

 • Mobilna aplikacija – Občinsko oko: Androidni program za posredovanje in pregled predlogov s fotografijo, lokacijo, kategorijo in opisom.
 • Spletni portal http://112.iObcina.si: GIS za posredovanje in pregled posredovanih predlogov ter vnos in spremljavo komentarjev.

 

Kategorije z opisom namenjene kategorizaciji pripomb občanov

 • vzdrževanje cest
 • socialna in fizična pomoč občanov
 • parkirišča in prometna signalizacija
 • oskrba z vodo in urejanje vodovodov
 • javna snaga odvoz smeti
 • javna razsvetljava
 • telekomunikacije in elektro
 • javne športne prireditve
 • oglaševanje
 • urbana oprema javne zelene površine
 • mestno načrtovanje urbanizem in črne gradnje
 • ogrevanje in oskrba s plinom
 • javni red in mir
 • onesnaževanje
 • neopredeljeno
 • gradnja in vzdrževanje cest
 • turistične in kulturne znamenitosti
 • divja odlagališča
 • pokopališča
 • kanalizacija in greznice