Izobraževanje

Temelj vsake razvite družbe je znanje

Izobraževalni procesi v občini Postojna tradicionalno temeljijo na panogah, ki so determinirale naše kraje. Lesarstvo, gozdarstvo in profili kovinarske industrije so naša izrazita konkurenčna prednost.

Zaradi vedno večjega števila prebivalcev je večje tudi povpraševanje za najmlajše v vzgojno varstvenih ustanovah, osnovnih šolah ter na centrih srednjega ter višjega izobraževanja.