Kultura

Kultura kaže na dimenzijo naroda v tradiciji, izročilu in negovanju ustvarjanja. Kulturna ter druga društva ustvarjajo pester celoletni program z institucionalno podporo občinskih zavodov in služb.