Okolje in prostor

Aktualni, veljavni in prostorski akti v pripravi

Na tej strani občinska uprava obvešča občane o vseh aktualnih prostorskih aktih ter aktih v pripravi

Načrtovanje okoljske politike in pomembne informacije

Načrtovanje prostorske politike je pomembno področje občinske uprave. Občanke in občani lahko z dokumenti in povezavami spremljate trenutno stanje prostorskega načrtovanja ter najdete potrebne informacije za umeščanje svojih predlogov v prostor.

Na tej strani objavljamo pomembna obvestila glede upravljanja z odpadki ter informacije s področja prometa.