Občina Postojna

Osnovni podatki

Občina Postojna
Ljubljanska 4
6230 Postojna
telefon: 05/7280-700
faks: 05/7280-780

Uradni elektronski naslov:
obcina@postojna.si
Uradna spletna stran:
www.postojna.si

Kontakti zaposlenih

Davčna številka: 13053973
Matična številka: 5883512
Transakcijski račun proračuna Občine Postojna: 0129 4010 0016 345


Uradne ure

Za razgovor z županom Občine Postojna: PO PREDHODNEM NAROČILU V TAJNIŠTVU NA TEL. ŠT. 05 7280 750.

Uradne ure sprejemno-informacijske pisarne:

PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK
8.00 – 15.00
SREDA
8.00- 17.00
PETEK
8.00 – 13.00

Uradne ure za neposredno poslovanje občinske uprave (referenti):  

PONEDELJEK
8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
SREDA
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
PETEK
8.00 – 13.00

Stranke imajo prost dostop v poslovne prostore praviloma le v času uradnih ur, izven tega časa pa le z uradnim vabilom upravnega organa.


Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta, na severni strani pivške kotline in spada v Primorsko-notranjsko statistično regijo. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske.

Občina meri 270.268.878 m2, gostota prebivalstva je 53,87 na km 2 prebivalstva, v Sloveniji pa 98,1 prebivalcev na km2, s čimer se Slovenija uvršča med srednje gosto poseljene države Evrope.

Celotna občina leži na področju kraškega sveta, je zelo bogata z naravo in kulturno dediščino, gospodarsko je prvenstveno usmerjena v turizem in turizmu kompatibilne panoge. Več kot 60% občine pokriva gozd, kmetijska zemljišča niso izrazito kvalitetna, na možnost pridelave vpliva tudi razmeroma visoka nadmorska višina, izrazita panoga je kmetijstvo in živinoreja. Narava je razmeroma dobro ohranjena, problemov z ekološko spornimi gospodarskimi programi občina nima, velik del občine pa obsega osrednje vadbišče slovenske vojske  Poček, ki pa predstavlja svojstven ekološki problem.

V Postojni je Upravna enota, dve osnovni šoli s podružničnimi šolami, srednja šola z gimnazijskimi, ekonomskimi, strojniškim, lesarskim in kovinarskim programom ter samostojna gozdarska šola, Ljudska Univerza, Višja šola ter dodatni programi višješolskega študija v okviru Primorske univerze. Tudi zdravstveni dom, posebno pa bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo zadovoljujeta potrebe tudi ljudem izven občine, predvsem za občane in občanke občine Pivka in Ilirska Bistrica. V Postojni imajo sedež tudi Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Notranjski muzej in območna enota Zavoda za gozdove Slovenije, ki upravlja večino gozdov na Javornikih, Hrušici, Nanosu in Snežniku.