Občinski praznik

 Občinski praznik ima Postojna 23. aprila, na dan, ko je minerski vod 31. divizije leta 1944 s požigom nemškemu okupatorju uničil glavno zalogo goriva v Postojnski jami.

Ob občinskem prazniku  na predlog Odbora za podelitev priznanj občine Postojna “23. april” župan podeli zaslužnim občanom in društvom “Priznanja občine Postojna 23. april”,  po svojem izboru pa ” Plakete občine Postojna”.