Javne ustanove v občini

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve – izpostava Postojna

Center za socialno delo

Finančna uprava RS – Finančni urad Postojna

Dejavnost na vadbišču Poček in zapore zračnega prostora nad osrednjim vadiščem Postojna

Dijaški dom 

Dom upokojencev Postojna

Gasilska zveza Postojna

Geodetska uprava RS – Geodetska pisarna Postojna

Glasbena šola Postojna

Gospodarska zbornica Postojna

Inšpektorat RS za delo –  Območne enota Koper Pisarna Postojna

Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje – Območne enota Koper Izpostava Postojna

Kmetijsko gozdarska zbornica – Kmetijsko svetovalna služba Postojna

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna

Kovod d.o.o. Postojna

Kraške lekarne Ilirska Bistrica – Lekarna Postojna

Ministrstvo za obrambo – Uprava za zaščito in reševanje Izpostava  Postojna

Ministrstvo za obrambo – Vojašnica Barona Andreja Čehovina Postojna

Obrtna zbornica Postojna

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

Osnovna šola Miroslav Vilhar Postojna

Osnovna šola Prestranek

Policijska postaja Postojna

Pošta Slovenije – Poštni uradi na območju občine Postojna

Publicus d.o.o.

Slovenske železnice – Želežniška postaja Postojna

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Šolski center Postojna

Tržni inšpektorat RS – Območna enota Koper – Izpostava Postojna

Upravna enota Postojna

Uprava RS za javna plačila – Območna enota Postojna

Varstveno delovni center

Veterinarska uprava RS – Območni urad Postojna

Vrtec Postojna

Vrtec Prestranek

Zavod za gozdove – Območna enota Postojna

Zavod za pomoč materam in ostarelim Postojna Talita kum

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – Območna enota Postojna

Zavod za zaposlovanje – Urad za delo Postojna

Zdravstveni inšpektorat RS  – Območne enota Koper Inšpekcijska pisarna Postojna

Zavod Znanje Postojna

Zavod Znanje Postojna – Notranjski muzej Postojna