Pregled osnovnih podatkov občine Postojna

Geografska lega

Velikost občine-površina v km 2

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta.

270 km 2 ali 270.268.878 m 2
40 naselij v 14 krajevnih skupnostih

Nadmorska višina (od-do v m) 554 m – 1313 (Suhi vrh na Nanoški planoti)
Najvišje ležeče naselje Strane 656 m
Število prebivalcev na dan 15.1.2014
Vir: Centralni register prebivalstva
16.700 (s stalnim in začasnim prebivališčem)

Železnice

Ceste

18 km 470 m dvotirne proge
2 železniški postaji – Postojna in Prestranek
magistralne ceste 36 km 820 m
regionalne ceste     5 km 379 m
lokalne ceste       92 km 325 m
(asfaltirane           82 km 727 m
makadamskih     9 km 598 m)
avtoceste            22 km 255 m
(avtoceste            17 km  964 m
priključki            4 km  391 m)
 Več o statističnih podatkih si lahko preberete na  http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&id=126