Prejemniki priznanj in nazivov

PREJEMNIKI NAZIVA ČASTNI OBČAN OBČINE POSTOJNA

V letu 2016:
ALEKSANDER dr. MERLO  (za pomembne dosežke na področju porodničarstva in ginekologije, za uspešno delo v lokalnem okolju in izven naše države ter za promocijo naše občine)

V letu 2015:
JANKO OZBIČ (za življenjsko delo na področju tradicije obrti ter ohranitve etnološko – kulturne dediščine in s tem identitete domačega kraja)

V letu  2014:
ERIK LOVKO, posthumno

V letu 2013:
PAVLA SIMČIČ

 V letu 2012:
ALOJZ dr. TURK

V letu 2011:
Brata LEO in MAKS VILHAR, posthumno

V letu 2010:
DR. PETER HABIČ, posthumno

V letu 2009:
ALOJZ SREBOTNJAK

PREJEMNIKI NAZIVA ČASTNI MEŠČAN POSTOJNE

V letu 2013:
prof. BERNARD URBANČIČ

V letu 2012:
DR. MIHAEL GAJSTER

V letu 2011:
MILAN LUTMAN

V letu 2010:
RUDI VALENČIČ

V letu 2009:
1. RAFAEL BARAGA
2. MSGR. VLADIMIR PRIH
3. DR. MITA SIČ STEGEL

PREJEMNIKI ZLATEGA PRIZNANJA OBČINE POSTOJNA

V letu 2016:
1.
Andreja Mihelčič (za požrtvovalno prostovoljno delo na humanitarnem in kulturnem področju ter za delo v lokalni samoupravi)
2. Gasilska zveza Postojna (za visoke organizacijske sposobnosti, skrb za podmladek, povezovanje vseh gasilskih enot ter za nesebično in požrtvovalno nudenje pomoči občanom)

V letu 2015:
SANDI CURK (za požrtvovalnost in odlično koordinirano delo v času ledene ujme v občini Postojna)

V letu 2014:
1.
 DARKO MUHIČ (za požrtvovalno  delo na humanitarnega področju, v lokalni samoupravi in v zaščitno reševalni dejavnosti v občini Postojna)

V letu 2013:
1. Podjetje UNIKA TTI d.o.o. (za dosežke na gospodarskem in humanitarnem področju ter za podporo društvom  v občini Postojna)
2.
 VOJKO BAUMAN (za uspešno delo pri razvoju podeželja v občini Postojna še posebej krajevne skupnosti Studeno)

V letu 2012:
1. MARIJA TONKOVIČ (za ustvarjalno delo na področju kulture)
2. MARJAN NAGODE (za izjemne dosežke na športnem področju ter za ustvarjalno delo na področju kulture in športa v Občini Postojna)

V letu 2011:
1. STANISLAV ZIRENSTEIN
2. MIZARSTVO ŠEMRL – PLANINA

V letu 2010:
STANISLAV ŠUŠTERŠIČ, posthumno

PREJEMNIKI PRIZNANJA »23. april«

V letu 2016:
Aeroklub Postojna  (za napredek letalstva in tehnične kulture ter za neprekinjeno sedemdesetletno delovanje)

V letu 2015:
1. BRUNA SIMČIČ-OLENIK ( za delo na področju ljubiteljske dejavnosti, domoljubnih organizacij, ter ohranjanja vrednot in tradicij NOB)
2. Skupina prostovoljk Doma upokojencev Postojna  (za prostovoljno delo in nesebično pomoč kolektivu in stanovalcem  Doma upokojencev Postojna)

 V letu 2014:
SREČKO ŠAJN, (za ustvarjalno delo na turističnem in kulturnem področju ter vzpodbujanju  ljubiteljskih dejavnosti v občini Postojna)

V letu 2013:
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna  (za inovativne  pristope  na  področju bralne kulture  in spodbujanja zavesti o naši kulturni dediščini)

V letu 2012:
PAVEL ŠVARA (za dolgoletno uspešno delo na področu balinarskega športa)

V letu 2011:
1. GABRIJELA BROVČ (za uspešno delovanje na področju kulturnega udejstvovanja, utrjevanja medgeneracijskih odnosov, skrbi za kakovostno starost, ohranjanja slovenske besede in skrbi za ohranjanje vrednot NOB ter ohranjanja starih šeg in navad ožjega in širšega slovenskega okolja)
2. SREDNJA GOZDRASKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA (za inovativnost, uvajanje novih programov izobraževanja, vključevanje mladih v prostovoljno delo, za izredne uspehe dijakov na tekmovanjih in povezanost šole z občino postojna in izven)

V letu 2010:
1. JOŽICA KOBAL, Postojna ( za dolgoletno delo v občinski in lokalni samoupravi)
2. RECITATORSKA SKUPINA DRUŠTVA UPOKOJENCEV POSTOJNA ( za uspešno delovanje na področju kulturnega udejstvovanja, utrjevanja medgeneracijskih odnosov, skrbi za kakovostno starost, ohranjanja slovenske besede in skrbi za ohranjanje vrednot NOB ter ohranjanja starih šeg in navad ožjega in širšega slovenskega okolja)

V letu 2009:
1. SANDI CURK, Postojna (za delovanje na področju z mladimi, humanitarnosti in ostalih dejavnostih)
2. FRANC ŠIRCA, Postojna (za vestno ohranjanje spomina na grozote vojne, za nesebičnost, požrtvovalnost ter ljubezen do svobode in sočloveka)
3. ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV OBČINE POSTOJNA (za uspešno petdesetletno delovanje na področju strokovnega usposabljanja voznikov ter skrbi in vzgoji mlajših rodov)

V letu 2008:
1. ANTON MARJAN GERŽINA, Postojna
2. JOSIP KOVŠCA, Planina
3. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PLANINA

V letu 2007:
1. IRENA VATOVEC PROGAR, Postojna  (za dolgoletno uspešno delo na področju zdravstva v občini Postojna in v republiki Sloveniji)
2. GLEDALIŠKA SKUPINA »ŠČUKA«, Planina (za dolgoletno uspešno ljubiteljsko delo  na kulturnem področju  v krajevni skupnosti Planina, v občini Postojna in v širšem okolju)
3. DRUŠTVO TVOJ TELEFON POSTOJNA (za dolgoletno uspešno prostovoljno delo na humanitarnem področju  v občini postojna in v republiki sloveniji)
V letu 2006:
1. DRAGO GABRIEL, Postojna (za  življenjsko delo)
2. STOJAN PREMRL, s.p. – »SENČILA«, Predjama
3. KONJENIŠKI KLUB POSTOJNA, Prestranek (za uspešno delo na področju športno rekreacijske dejavnosti)
V letu 2005:
1. VERA BRGOČ, Postojna (za življenjsko delo)
2. ZVEZA DRUŠTEV MLADINSKI CENTER POSTOJNA (za uspešno izvajanje festivala »Zmaj ‘ma mlade«)
3. PODJETJE EPIC d.o.o., Postojna (za uspešno delo na področju gospodarstva)
V letu 2004:
1. TATJANA KORITNIK, Hrašče (za razvoj vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok, mladostnikov in odraslih z motnjami v duševnem razvoju na območju občine Postojna)
2. JOŽE PERŠOLJA, Postojna (za ohranjanje tradicije NOB na območju občin Postojna in Pivka ter njegovo nesebično in požrtvovalno delo)
3. PODJETJE  BINE d.o.o., Prestranek (za izredne gospodarske dosežke, ki izhajajo trdega dela direktorja Albina Kaluže in njegove družine ter vseh njihovih sodelavcev in sodelavk)
V letu 2003:
1. VANDA KRIŽAJ, Postojna
2. STRELSKA DRUŽINA POSTOJNA
3. VOPEX D.O.O., Postojna

PREJEMNIKI SREBRNEGA PRIZNANJA OBČINE POSTOJNA

V letu 2016:
1. Marjan Hebar (za vidno delo na področju strelskega športa v občini Postojna)
2. Zofija Kovač (za požrtvovalno delo na področju ohranjanju vrednot in spominov narodnoosvobodilnega boja)

V letu 2015:

1. Florjana Ulaga (za uspešno delo na področju ljubiteljske kulture ter ohranjanju kulturne identitete Planine in njene okolice)
2. Zvonko Bole (za dolgoletno in uspešno delo v Krajevni skupnosti Postojna)
V letu 2014:
1.
 Center za socialno delo Postojna (za požrtvovalno pomoč ljudem v stiski v  času žledoloma in poplav na  področju občine Postojna)
2. Nataša in Anton Črnugelj (za uspešno izvedbo »Mednarodnega festivala kitare« in promocijo občine Postojna)
3. Župnijska Karitas Postojna   (za nesebično pomoč ljudem v materialni in duševni stiski)
4. Mirjana Možina Čepirlo (za dolgoletno delo in doprinos na glasbenem področju)
5. Rdeči križ Slovenije Območno združenje  Postojna-Pivka  (za nudenje neposredne pomoči  ljudem v stiski ter delo na humanitarnem področju )
6. Slovenka vojska  – Baterija za ognjeno podporo iz vojašnice Barona Andreja Čehovina Postojna pod poveljstvom stotnika Nenada Stožiniča (za neprecenljiv prispevek pri nudenju pomoči občanom pri odpravi posledic žledoloma in ob poplavah na Planinskem polju)
7. Ansambel TIK-TAK (za dosežke na  področju narodno zabavne glasbe, kulture in promocije občine Postojna)
8. Andreja Mihelčič (za dolgoletno požrtvovalno pomoč ljudem v stiski, ter za krepitev medsebojnih humanih odnosov v občini Postojna) 
V letu 2013:
1.  Prostovoljno gasilsko društvo Slavina  (za razvoj in širjenje ideje gasilstva ter uspehe na področju dela z mladimi)
2.  Ansambel Erazem  (za dosežke na  področju  narodno zabavne glasbe, kulture in promocije občine Postojna)
3.  Gostilna Čuk (za zgledno urejen lokal, odlično sodelovanje z lokalno skupnostjo in sodelovanje na humanitarnem področju)
4. Dekliški zbor Mavrica (za dosežke na področju zborovske glasbe in vzgoje mladih pevk)
5. Drago Kolenc (za ustvarjalno delo s knjižnimi zapisi na  področju raziskovanja lepot in zgodovine naših krajev in uspešno delo na področju družbenih dejavnosti)
6. Baletno društvo Postojna (za posebne dosežke na področju kulture ter za ustvarjalno delo z mladimi)
2. PROF. DR. POLONCA TREBŠE  (za znanstveno  raziskovalno delo in vrhunske dosežke na področju kemije in ekotoksikologije)
3. BORIS BOROVINA (za izjemne dosežke na področju športa in nesebično pomoč pri oživljanju življensko ogroženega dijaka)
4. ANSAMBEL AKORDI (za dosežke na področju narodno zabavne glasbe, kulture in promocije Občine Postojna)
V letu 2011:
1. RANATO VIDRIH, posthumno
2. DRUŽBA DAPZ D.O.O. POSTOJNA

V letu 2010:
1. DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV POSTOJNA (za dosežke na kulturnem področju)
2. SILVESTER ČUK (za dosežke na kulturnem področju)

PREJEMNIKI PRIZNANJA MIROSLAVA VILHARJA

V letu 2016:
Glasbene šole Postojna Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Costantini in Mojca Širca Pavčič (za nadpovprečno uspešno delo na področju glasbene vzgoje in izobraževanja)

V letu 2015:
Aleš Klančar (za izredne dosežke na glasbenem področju ter promociji domačega kraja mednarodni javnosti)V letu 2014:
Glasbena šola Postojna
V letu 2012:
V letu 2011:
 MARINKA KUKEC JURIČ

PREJEMNIKI PLAKET

 V letu 2009:
1. IVO BALON, Postojna (za svoje odgovorno delo reševalca in sodelovanje pri ustanovitvi zveze šoferjev in avtomehanikov in delovanje v njej)
2. ANDREJ BRATOŽ, Postojna (za delo na kulturnem, humanitarnem in športnem področju)
3. MILENA NOVAK, Postojna  (za več kot 30-letno delo v pisarni Krajevne skupnosti Postojna, predvsem pa za pomembno vlogo pri akciji obdaritve bolnih in ostarelih ob božično-novoletnih praznikih)
 
V letu 2008:
1. ALENKA ČUK, Postojna
2. CVETKA KERNEL, Slavina
3. »PETER PAN«, PANGERC PETER s.p., Postojna
4. ČEBELARSKO DRUŠTVO POSTOJNA
5. KEGLJAŠKI KLUB »PROTEUS« POSTOJNA
V letu 2007:
1. BENJAMIN ŽNIDARŠIČ, Postojna
2. MARJAN NAGODE, Postojna
3. INŠTITUT ZA RAZISKOVANJA KRASA ZRC – SAZU, Postojna
V letu 2006:
1. MARJAN BATAGELJ, Postojna
2. IGOR BRATINA, Postojna
3. MATE GAVRAN, Postojna
4. ŠTEFAN MAJCEN, Postojna
5. DARKO MUHIČ, Dilce
6. SREČKO ŠAJN, Hrašče
7. POLONA ŠKODIČ, Postojna
8. GODALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE POSTOJNA pod vodstvom Marinke Kukec Jurič
9. GASILSKA ZVEZA POSTOJNA
10. KULTURNO DRUŠTVO SLAVINA
11. TURISTIČNO DRUŠTVO PODGURA
12. Msgr. VLADIMIR PIRIH, Postojna
13. RIBIŠKA DRUŽINA POSTOJNA
14. GLASBENA ŠOLA POSTOJNA
V letu 2005:
1. IVO JELERČIČ, Podnanos – Hrašče
2. FRANC SMRDELJ, Postojna
3. BERNARD URBANČIČ, Postojna
4. MARIO LEO VILHAR, Piran
5. ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
6. ŽUPNIJSKA KARITAS POSTOJNA