Zdravstvo in sociala

Zdravstvo in socialna politika Občine Postojna so zajete v različnih inštitucijah in nevladnih organizacijah:

  Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna
  Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo
  Zastopnica pacientovih pravic
  Psihološko in psihoterapevtsko svetovanje
  Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna 
  Dom upokojencev Postojna
  Pomoč na domu
  Varstveno delovni center Postojna
  TALITA KUM Zavod Postojna
  Center za socialno delo Postojna
  Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Postojna
  Župnijska karitas Postojna
  Društva