Katalog informacij javnega značaja

Spoštovani,

 v skladu z  Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja smo Vam na Občini Postojna pripravili Katalog informacij javnega značaja Občine Postojna, s katerim Vam zagotavljamo javnost in odprtost delovanja svojih organov, kar pomeni, da imate omogočen dostop do vpogleda katerekoli informacije javnega značaja Občine Postojna in to brezplačno (plačati je potrebno le materialne stroške).

Prav tako bomo, v skladu s prej omenjenim zakonom in uredbo, skrbeli za redno spreminjanje Kataloga informacij javnega značaja Občine Postojna, saj bomo ažurno objavljali vse nove  in spremenjene informacije javnega značaja.

S spoštovanjem,

Igor Marentič, župan Občine Postojna

 

  1. Osnovni podatki o katalogu
  2.Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga in način dostopa do informacij 
  3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
  4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja