Krajevne skupnosti

Pred 40 leti so bile v skladu s tedanjim družbeno političnim sistemom, navodili in napotili ustanovljene krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti se niso le »prijele«, temveč so uspešno delovale in se zato tudi obdržale vse do danes.

Krajevne skupnosti so tudi danes pomemben del občinske strukture, saj najbolje prepoznajo in urejajo vprašanja lastnih krajev.

Danes šteje občina Postojna štirinajst krajevnih skupnosti, ki delujejo v skladu s sedaj veljavnim Statutom Občine Postojna.

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti: KS Bukovje (Belsko, Bukovje, Gorenje in Predjama), KS Hrašče (Hrašče in Mali Otok), KS Hrenovice (Dilce, Goriče, Hrenovice in Studenec), KS Hruševje (Hruševje, Mala Brda, Rakulik, Sajevče, Slavinje in Velika Brda), KS Landol, KS Planina (Liplje in Planina), KS Postojna (Postojna, Stara vas, Veliki otok in Zagon), KS Prestranek (Grobišče, Koče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik in Žeje), KS Razdrto, KS Studeno (Lohača, Strmca in Studeno), KS Šmihel pod Nanosom, KS Veliko Ubeljsko (Brezje, Malo Ubeljsko, Strane, Veliko Ubeljsko), KS Slavina in KS Orehek.

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.