Zaposleni in druge kontaktne osebe

URADNI E-NASLOV obcina@postojna.si
TELEFON 05 72 80 700
FAKS 05 72 80 780


Direktorica občinske uprave

Marina Rebec, Direktorica občinske uprave

Tel.: 05 72 80 750
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 1. nadstropje, pisarna 17

Tajnica župana in občinske uprave

Martina Ivanović, Strokovna sodelavka VII/2-II

Tel.: 05 72 80 750
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 1. nadstropje, pisarna 16

Odnosi z javnostmi

Robert Pavšič, Strokovni sodelavec Zavoda Znanje

Tel.: 051 358 200
Stavba: Ljubljanska cesta 2

SPREJEMNO INFORMACIJSKA PISARNA

Mateja Jelerčič, Referentka II

Tel.: 05 72 80 730
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: Pritličje, pisarna 3/1

Anton Bole, Receptor - telefonist

Tel.: 05 72 80 700
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: Pritličje, pisarna 3

Osman Hedžić, Receptor - telefonist

Tel.: 05 72 80 700
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: Pritličje, pisarna 3

SPLOŠNE ZADEVE

Dolores Dolenc Bajc, Sekretarka za področje informatike

Tel.: 05 72 80 735
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 2. nadstropje, pisarna št. 32

Jože Šabec, Hišnik, vzdrževalec

Tel.: 05 72 80 732
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: Klet desno

Biserka Morel, Administrator V

Tel.: 05 72 80 731
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: Pritličje, pisarna št. 4

Jovanka Petrović, Čistilka

Stavba: Ljubljanska cesta 4

PRAVNA SLUŽBA

Loredana Ogrin Marušič, Podsekretarka za področje pravnih, splošnih zadev in družbenih dejavnosti

Tel.: 05 72 80 722
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 2. nadstropje, pisarna 25/1

mag. Bernarda Ugovšek Biščak, Podsekretarka za področje premoženjsko pravnih zadev

Tel.: 05 72 80 724
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 2. nadstropje, pisarna 27

Maja Korošec, Podsekretarka za področje premoženjsko pravnih zadev

Tel.: 05 7280 783
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 2. nadstropje, pisarna 26

RAČUNOVODSTVO

Vanja Uljan Vičič, Višja svetovalka za računovodstvo

Tel.: 05 72 80 710
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 1. nadstropje, pisarna 19

Marijanca Vidmar, Računovodja VII/2-II - Vodenje računovodstva za krajevne skupnosti

Tel.: 05 7280 715
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 1. nadstropje, pisarna 19

Janja Dekleva, Finančnica V

Tel.: 05 72 80 714
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 1. nadstropje, pisarna 18

Vesna Petrovič, Računovodja VII/2-II

Tel.: 05 72 80 713
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 1. nadstropje, pisarna 18

Jožica Jagodnik, Finančnica VII/2-II

Tel.: 05 72 80 711
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 1. nadstropje, pisarna 18

Tjaša Poljšak, Finančnica VII/1

Tel.: 05 72 80 712
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 1. nadstropje, pisarna 18

Milena Kenič, Finančnica V

Tel.: 05 7280 790
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: Pritličje, pisarna 6

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Miran Žitko, Višji svetovalec za družbene dejavnosti

Tel.: 05 72 80 720
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 1. nadstropje, pisarna 20

Alenka Hladnik-Suša, Višja svetovalka za družbene dejavnosti

Tel.: 05 72 80 721
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 1. nadstropje, pisarna 21/1

Bernarda Lenarčič, Poslovna sekretarka VI

Tel.: 05 72 80 723
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 1. nadstropje, pisarna 21/3

OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

Robert Ozbič, Sekretar za področje okolja in prostora

Tel.: 05 72 80 781
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 2. nadstropje , pisarna 33

Karmen Berra Gulje, Višja referentka (stanovanjsko področje)

Tel.: 05 72 80 790
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: pritličje, pisarna 6

Senja Stres, Višja svetovalka za področje nepremičnin

Tel.: 05 72 80 786
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 1. nadstropje , pisarna 27

Ivan Žnidaršič, Višji referent – pomočnik župana za področje komunalnih dejavnosti

Tel.: 05 72 80 785
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 2. nadstropje, pisarna 28

Klemen Delak, Strokovni sodelavec VI

Tel.: 05 72 80 760
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: pritličje, pisarna 7

Anita Kranjc, Višja svetovalka za področje urbanizma

Tel.: 05 72 80 782
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 2. nadstropje, pisarna 29

Tadeja Matičič, Višja svetovalka za področje urbanizma

Tel.: 05 72 80 787
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 2. nadstropje, pisarna 29

Nadja Pirc, Višja referentka

Tel.: 05 72 80 734
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 2. nadstropje, pisarna 30

Barbara Požar, Svetovalka za urbanizem

Tel.: 05 72 80 736
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 2. nadstropje, pisarna 30

Martina Celin, Svetovalka

Tel.: 05 72 80 770
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: pritličje, pisarna 7/I

Marjetka Treven, Gradbeni nadzornik VII/2-I

Tel.: 05 7280 784
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 2. nadstropje, pisarna 30

Tanja Vasilevska Jagunić (DALJŠA ODSOTNOST - nadomešča Dejan Gorenc), Koordinator VII/1

Tel.: 05 72 80 788
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 2. nadstropje, pisarna 29

REŽIJSKI OBRAT

Martina Magajna Gerželj, Višja svetovalka - vodja režijskega obrata

Tel.: 05 7280 733
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: Pritličje, pisarna 7/I

Klemen Grilj, Svetovalec v režijskem obratu

Tel.: 05 72 80 738
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: Pritličje, pisarna 7

Milan Simčič, Komunalni delavec - upravnik pokopališča II

Tel.: 05 72 80 737
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: Pritličje, pisarna 7

Aleš Bauman, Vzdrževalec IV (II)

Tel.: 05 72 80 737
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: Pritličje, pisarna 7

CIVILNA ZAŠČITA

Klemen Grilj, Namestnik poveljnika občinskega štaba CZ

Tel.: 05 7280 738
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: Pritličje, pisarna 7

GOSPODARSTVO, TURIZEM, KMETIJSTVO

Tatjana Rolih, Višja referentka za področje kmetijstva, gospodarstva in turizma

Tel.: 05 7280 789
Stavba: Ljubljanska cesta 4
Pisarna: 1. nadstropje, pisarna 21/2