Člani občinskega sveta 2002 – 2006

Člani občinskega sveta v mandatu 2002 – 2006

LDS  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1. TOMISLAV TIRINGER, Pod Jelovico 29, 6230 Postojna
2. DARKO VALENČIČ, Jenkova ulica 18, 6230  Postojna
3. MAGDA JAKIN ČERNE, Ulica padlih borcev 1,  6258 Prestranek
4. STANKO MARKOVČIČ, Pivška ul. 1,  6230 Postojna
5. MARJAN NAGODE, Globočnikova ul.   22,  6230 Postojna

ZLSD  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
6. KARMEN PAHOR, Jamska cesta 23,  6230 Postojna
7. JERKO ČEHOVIN, Jamska cesta 21,  6230 Postojna
8. LIVIJO KNAFELC, Kajuhova ulica 22,  Postojna

LISTA CIVILNE INICIATIVE MARGARETA SREBOTNJAK BORSELLINO
9. MARGARETA SREBOTNJAK – BORSELLINO,  Log 9,   6230 Postojna
10. IGOR SIMŠIČ, Planina 170a,  6232 Planina

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
11. IVAN ČIČ, Zagon ,  6230 Postojna
12. STOJAN VOVK, Ul. Franca Smrduja 9,  6230 Postojna

LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
13. ANDREJ POLJŠAK, Ulica 25. maja 36,  6258 Prestranek
14. BOŠTJAN STEGEL, Malo Ubeljsko 11, 6225 Hruševje

SKUPAJ LOKALNA LISTA KRAJANOV
15.  JANKO SIMČIČ, Štihova ulica 8,  6230 Postojna
16. ZVONKO ČERNAČ, Kraigherjeva 7, 6230  Postojna

NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA –N.Si.
17. JOŽE MLAKAR, Reška cesta 4b,  6258 Prestranek

MLADINSKA LISTA POSTOJNA
18. SAMO VESEL, Ulica IX Korpusa 6,  6230 Postojna

DANIJEL MISLEJ LISTA NAPREJ
19. DANIJEL MISLEJ, Rakitnik 32,  6258 Prestranek

ZVEZA ZA PRIMORSKO ZZP
20. MIRKO JENČEK, Studeno 47a,  6230  Postojna

DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE –  DESUS
21. FRANC JURCA, Kajuhova 20,  6230 Postojna

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
22. STANISLAV PELAN, Studeno 87,  6230 Postojna

STEZA, LISTA MLADIH
23. ALEKSANDER VUČKOVIĆ, Pivška 1, 6230  Postojna