Člani občinskega sveta 2014 – 2018

Člani občinskega sveta
Občinski svet ima 23 članov, ki opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Člani občinskega sveta v mandatu 2014 – 2018

Lista SKUPAJ – POPER, za mesto in podeželje

Jernej Verbič, roj. 29.03.1952, Ljubljanska cesta 21a, Postojna
Tina Klanjšek, roj. 16.03.1977, Orehek 69, Prestranek
Andrej Poljšak, roj. 07.10.1965, Ulica 25. maja 36, Prestranek
Ana Glavač, roj. 11.11.1973, Globočnikova ulica 18, Postojna

MI ZNAMO
Andrej Berginc, 09.11.1966, Jenkova ulica 16, Postojna
Nataša Režek Donev, 28.01.1966, Rožna ulica 1, Postojna
Miljana Knafelc, roj. 10.03.1973, Kajuhova ulica 22, Postojna
Robert Pavšič, roj. 1.2.1972, Park pod Javorniki 4, Postojna

SMC STRANKA MIRA CERARJA
Branko Milharčič, 15.02.1949, Rožna ulica 22, Postojna
Irena Tiselj, 22.02.1969, Volaričeva ulica 6, Postojna
Marjan Nagode, 09.11.1954, Globočnikova ulica 22, Postojna
Erika Dekleva, roj. 02.12.1969, Pivška ulica 6, Postojna

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Zvonko Černač, roj. 23.09.1962, Ulica Vilka Kledeta 24, Postojna
Tamara Bizjak, roj. 23.09.1967, Zagon 26a, Postojna
Pavel Švara, roj. 22.06.1943, Rožna ulica 8, Postojna

LISTA ZA MLADE
Samo Vesel, roj. 07.11.1973, Ulica IX. korpusa 6, Postojna
Katja Jordan, roj. 15.12.1981, Pretnerjeva ulica 6, Postojna

TeK za NAPREDEK

Tea Konrad, roj. 19.09.1981, Tržaška cesta 35, Postojna
Xhevdet Hoxha, roj. 15.04.1959, Vojkova ulica 5, Postojna

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Stanko Markovčič, roj. 12.01.1949, Kosovelova ulica 8d, Postojna

LISTA NNV – ni nam vseeno
Denis Smiljanić, roj. 27.05.1975, Prešernova ulica 2a, Postojna

SOCIALNI DEMOKRATI
Goran Blaško, roj. 27.03.1974, Erazmova ulica 23, Postojna

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Janez Vidmar, roj. 24.11.1989, Matenja vas 86, Prestranek