Podžupana

Andrej Berginc

POKLICNI PODŽUPAN

Stanko Markovčič

PODŽUPAN

Rojen v Postojni, 9.11.1966, po izobrazbi ing. logistike.

Življenjske in delovne izkušnje je pridobival v krogu oseb, ki so mu bili vedno blizu. Zadnjih 25 let je bil uslužbenec MNZ in kot pripadnik slovenske policije tudi aktiven udeleženec osamosvojitvene vojne za Slovenijo leta 1991. Zadnjih 12 let v Policiji je vse svoje znanje in delo posvečal problematiki beguncev in migrantov v Centru za tujce v Velikem otoku. Večni optimist in pripravljen pomagati vsakomur, saj gre za kulturno, športno in predvsem družinsko osebnost.

»Kot podžupan moram storiti vse, da se bodo vsi občani počutili varno in bili del soustvarjanja današnjih in prihodnjih dni. Ne glede na politično pripadnost in razlike v pogledih se bom trudil, da most združevanja čim bolj skrajšam.  Za dobro naših otrok in nas samih v čudoviti občini, ki krasi svoj delček v naši skupni domovini.

Andrej Berginc
podžupan Občine Postojna«

Lokacija: Občina Postojna, Ljubljanska 4, pisarna št. 22, telefon 05 7280 752.

Pišete mu lahko na: andrej.berginc@postojna.si

Na podlagi županovega sklepa št. 032-7/2014-10 z dne 12.1.2015 je podžupan pooblaščen za nadomeščanje župana v času njegove odsotnosti ali zadržanosti.

Rojen v Planini leta 1949, diplomirani ekonomist, pravnik, z različnimi strokovnimi izpiti v državni upravi.

Delovne izkušnje, veščine in znanja iz ekonomskega in pravnega področja si je pridobival na vodilnih in vodstvenih položajih v gospodarstvu in negospodarstvu ter v državni upravi, kot domačin pa vseskozi aktivno deloval v lokalnem okolju. Od leta 2011 je upokojen.

»Kot podžupan si prizadevam za kvalitetno, uspešno in povezovalno delovanje pri nadaljnjem razvoju Občine Postojna, pri čemer pomagam županu Igorju Marentiču za usklajeno uresničevanje zastavljenih skupnih ciljev in nalog. Kot občinski svetnik pa se zavzemam za uresničevanje programa DeSUS.

Stanko Markovčič
podžupan Občine Postojna«

Pišete mu lahko na: stanko.markovcic@postojna.si  ali ga kontaktirate na telefon 031 584 555  ali 05 7280 754.

 

Prav tako mu lahko sporočilo pustite na 05 7280 750  ali na mailu obcina@postojna.si