Režijski obrat

Z namenom učinkovitejšega in gospodarnejšega izvajanja nekaterih služb je Občinski svet občine Postojna na svoji 20. seji dne 16. junija 2009 ustanovil režijski obrat ter mu z odlokoma o urejanju javnih zelenih površin na območju občine Postojna in o načinu izvajanja pokopališke dejavnosti dodelil tudi konkretne pristojnosti.