Svetovalna pisarna ENSVET Postojna

BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJA ZA OBČANE – mreža ENSVET nudi individualno, brezplačno, neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije občanom v lokalnem okolju.

KAKO IN KJE DO NASVETA:

– Osebno svetovanje: SPE Postojna, Trg padlih borcev 5 (nad knjižnico) Postojna; svetovanje je vsak četrtek od 16. do 19. ure; predhodno se najavite po telefonu 05 728 07 30 (vsak delovni dan občine).

– Svetovanje po e-pošti: esp.postojna@gmail.com ali ensvet@ekosklad.si.

– Brezplačna telefonska številka 080 1669 nudi osnovne informacije in podatke o posameznih temah, svetovalnih pisarnah in omogoča tudi naročanje.

KDO IN KAJ SVETUJE

V pisarni vas pričakujem Lucjan Batista – energetski svetovalec mreže ENSVET.

Skupaj z vami bom poskušal najti za vas najboljše rešitve iz naslednjih področij:

– energetske sanacije stavb ali učinkovito energetsko zasnovo novogradnje
– ustrezno zasnovo zunanjega toplotnega ovoja stavbe
– ustrezno izbiro stavbnega pohištva in zasteklitev
– pomoč pri izbiri ustreznega ogrevalnega sistema in za vas primernega energenta
– izbira primernega sistema za prezračevanje in hlajenje
– uporaba obnovljivih virov energije pri ogrevanju stavbe in pripravi sanitarne vode
– možnost pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov za URE in OVE
– vsa ostala vprašanja glede rabe energije v vašem gospodinjstvu

NASVETI SO ZA OBČANE BREZPLAČNI