Celostna prometna strategija občine Postojna

Občina Postojna bo zahvaljujoč enoletnemu sodelovanju strokovnjakov in občanov na junijski seji Občinskega sveta obravnavala predlog novega strateškega dokumenta, ki je na voljo med prilogami.

Zainteresirane občanke in občane vljudno vabimo, da ga preberejo in svoja opažanja, pripombe in predloge do 28. maja 2017 posredujejo na elektronski naslov tjasa@b22.si obvezno z naslovom zadeve »CPS občine Postojna – pripombe na osnutek«.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.