Celostna prometna strategija občine Postojna

 

Anketa o viziji, prioritetah in ukrepih Trajnostne prometne ureditve v občini Postojna

Spoštovane občanke in občani občine Postojna,

v sklopu Celostne prometne strategije občine Postojna smo v fazi opredelitve vizije, prioritet in izbire ukrepov pričeli z izvajanjem anketne raziskave, s katero želimo izvedeti, kakšni so vaši predlogi, mnenja in želje glede ukrepov, s katerimi bi v naši občini zagotavljali možnosti za trajnostno mobilnost na področjih pešačenja, kolesarjenja, javnega potniškega in motornega prometa.

Z namenom prilagoditve strategije željam in zahtevam uporabnikov vas vabimo k reševanju vprašalnika, ki vam bo vzel le nekaj minut dragocenega časa. Vaši odgovori so pomembni za ugotavljanje težav in iskanje rešitev za nadaljnji prometni razvoj naše občine.

Povezava do ankete: https://www.1ka.si/a/114835

Anketa bo odprta do vključno petka, 3. februarja 2017.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!