Dozidava objekta PGD Studenec

V letu 2015 je Občina Postojna zgradila prizidek k gasilskemu domu na Studencu za namen garažiranja vozil. Objekt je zaprt, tako da se lahko uporablja  za garažiranje vozil. Potrebno je še izdelati omete in fasado, notranje elektroinstalacije ter zunanjo ureditev. Dokončanje del je predvideno v letu 2017.