Dozidava prostorov PGD Hruševje

Občina Postojna namerava obnoviti obstoječo vaško hišo, v katerem so prostori krajevnega prostovoljnega gasilskega društva in manjša telovadnica, ki je služila za podružnično osnovno šolo v Hruševju, danes pa služi za organiziranje medgeneracijskega druženja, kulturnih, zabavnih in prostočasnih prireditev.

Zaradi dotrajanosti je objekt nujno potreben sanacije, da bo lahko še naprej služil prostovoljnemu gasilskemu društvu ter krajanom z namenom prirejanja kulturnih, zabavnih in prostočasnih prireditev, medgeneracijskemu druženju, shranjevanju in skladiščenju opreme in odrskih rekvizitov.

V letošnjem letu je izvedena prva faza obnove objekta, ki obsega del objekta, ki bo deloval kot gasilski dom.

V kleti in delu pritličju so bili odstranjeni vsi obstoječi tlaki in ometi. Odstranjena je bil del  lesena medetažna konstrukcija nad gasilsko komandno sobo in leseno notranje stopnišče. Obstoječe stopnišče, ki vodi v klet  je obnovljeno. Izvedeno je novo notranje armiranobetonsko stopnišče za dostop na podstrešje in prehod med obnovljenim delom obstoječe stavne in prizidanim delom.

Na južnem delu so prizidani novi prostori za potrebe gasilcev v skupni izmeri 12,76 m x 14,10 m. Konstrukcija je sestavljena iz AB stebrov in preklad oz. nosilcev, med katere je vstavljeno opečno polnilo in stavbno pohištvo. Objekt je toplotno izoliran z zunanje strani. V okviru 1. faze  obnove objekta je bila izvedena tudi zunanja ureditev na zadnji, južni strani objekta, ki zajema 11 novih parkirnih mest.

Obnovljenih in dograjenih je 217,26 m2 uporabnih površin v objektu.

Vrednost celotne investicije brez opreme je 350.000 EUR in jo je v celoti financirala Občina Postojna iz proračunskih sredstev.

Fotografije z otvoritve

Aktualne fotografije

Fotografije gradnje