Gasilski dom v Šmihelu pod Nanosom

Občina Postojna je gasilski dom v Šmihelu pod Nanosom pričela graditi v letu 2014, ko je tudi bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2015 je bil porušen objekt, ki je stal na za gasilski dom predvidenem zemljišču in izdelana talna plošča, v letu 2016 pa izdelana groba gradbena dela in streha, tako da je objekt pokrit.

V letošnjem 2017 na objektu niso predvidene dejavnosti, nadaljevanje del in dokončanje objekta je predvideno v letu 2018.

Obsegal bo 215 m2 površine, v pritličju bodo tri garaže, v mansardi pa večnamenski prostor, pisarna, čajna kuhinja in sanitarije.. Vrednost celotne investicije je približno 215.000 EUR.

V obstoječem gasilskem domu so tudi prostori Krajevne skupnosti, ki bodo tam ostali.

 

Fotografije med gradnjo

Fotografije temeljenja

IMG_6109

IMG_6113