Obnova prostorov Podružnične osnovne šole Antona Globočnika in vrtca v Planini

S poletno otvoritvijo smo zaključili rekonstrukcija objekta, v katerem se nahajajo Podružnična osnovna šola Antona Globočnika, vrtec in telovadnica v Planini. Dela so potekala več let, saj smo z urejanjem dokumentacije začeli že leta 2011 in do letošnjega poletja (2016) uredili:

1. Rušenje objekta Krakarjeve hiše – izvedeno 2013
2. Ureditev prostorov vrtca in nove kotlovnice pod obstoječo telovadnico ter energetska sanacija ovoja telovadnice – izvedeno v letu 2014
3. Ureditev prostorov šole – izvedeno v letu 2015 in 2016
4. Rušenje proizvodno skladiščne hale in ureditev športnega igrišča – izvedeno v letu 2015 in 2016

V objektu Podružnične osnovne šole Antona Globočnika v Planini smo obnovili vse prostore šole in spremljajoče prostore telovadnice – garderobe in sanitarij. Obnovila se je celotna streha in podstrešje, dodatno se je tudi izolirala fasada, tako da bo obnovljen objekt energetsko varčen. Nabavila se je tudi nova oprema vseh prostorov šole in vrtca kot tudi delilne kuhinje. V objektu je tudi nova kotlovnica na lesno biomaso – pelete. Na območju, kjer je stala proizvodna hala pa je urejeno športno igrišče za igranje košarke.. Na delu za igriščem, kjer se je po ureditvi prostora pridobilo veliko prostora, pa bo šola uredila šolski vrt.

Pridobili smo 492,75 m2 notranjih površin Vrtca, 1.196,83 m2 notranjih površin šole in 3.354 m2 zunanjih urejenih površin.

Celotna investicija v Rekonstrukcijo šole, vrtca in telovadnice znaša 1.611.140 EUR.

Fotografije nove stavbe

Fotogalerije slovesne otvoritve

Fotogalerija izvajanja del