PROJEKT HERA – Trajnostno upravljanje turizma jadranske dediščine

Strateški projekt IPA Adriatic 2007-2013, se ukvarja z nekaterimi glavnimi izzivi 8 partnerskih držav (Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Grčija, Albanija) na področju kulture in turizma:
• pomanjkanje celostnega upravljanja in promocijske strategije jadranske kulturne dediščine,
• nezadostno sodelovanje posameznih akterjev pri promociji kulturne dediščine in valorizacijskih dejavnostih,
• visoka sezonska odvisnost turističnega povpraševanja,
• neenako razvita turistična ponudba med jadranskimi državami,
• manjkajoča celostna promocija jadranskega območja kot edinstvene kulturno turistične destinacije na mednarodnem trgu.

Da bi se odzvali na te izzive je Zadarska županija kot vodilni partner, skupaj s partnerji iz 8 držav, razvila projekt HERA, ki ima poseben cilj: razviti skupno čezmejno platformo na območju Jadrana za upravljanje in spodbujanje trajnostnega turizma, ki bo temeljil na skupni kulturni dediščini. Za doseg tega cilja, se izvaja vrsta med seboj prepletenih in povezanih aktivnosti. Aktivnosti vodenja in koordiniranja (DS1) so osredotočene na pravilno upravljanje in partnersko usklajevanje, ki bo zagotavljalo uspešno izvajanje projekta v skladu z opredeljenim terminskim planom in proračunom. Dejavnosti komunikacije in objavljanja (DS2) bodo zagotovile notranjo in zunanjo komunikacijo ter objavo rezultatov projekta. Projektne aktivnosti DP3, DP4, DP5 in DP6, se nanašajo na izzive držav članic IPA Adriatic na področju kulturnega turizma:
• izboljšanje njegovega upravljanja in promocije,
• zmanjšanje sezonske odvisnosti turističnega povpraševanja,
• izboljšanje vključevanja lokalnih skupnosti.

Dejavnosti, ki jih Občina Postojna izvaja na projektu:
• administracija in koordinacija projekta,
• sodelovanje na sestankih upravnega odbora projekta,
• sodelovanje pri snovanju blagovne znamke HERA (blagovna znamka, preko katere se bo promoviralo območje, ki ga obravnava projekt),
• sodelovanje na turističnih sejmih v Londonu, Madridu in Milanu, kjer se bo promoviralo blagovno znamko HERA in obravnavano območje,
• organizacija sestanka upravnega odbora projekta,
• organizacija lokalne okrogle mize deležnikov,
• organizacija brezplačnih izobraževalnih delavnic na temo turizma in kulturne dediščine za zainteresirano javnost,
• razvoj kulturno turistične poti,
• organizacija lokalne konference glede uporabe kulturne dediščine v turistične namene,
• izdelava promocijskega multimedijskega materiala, promocijskih brošur in drugega promocijskega materiala,
• izgradnja Turistično informacijskega centra in nakup opreme za izvajanje promocije kulturne dediščine območja,
• rekonstrukcija grobnice Jurca na pokopališču v Postojni,
• rekonstrukcija strehe Ravbarjevega stolpa,
• organizacija otvoritvenih dogodkov.
Vse dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta so za končnega uporabnika brezplačne. Promocija blagovne znamke HERA in kulturne dediščine območja bo ustvarila dodatne možnosti za uspešno trženje turističnih zmogljivosti območja. Projekt pozitivno vpliva na turizem ter posledično na razvoj občine, Primorsko-notranjsko regije ter kakovost bivanja lokalnega prebivalstva. Projekt kot tak ni profitno usmerjen, njegovi rezultati pa bodo lahko prinesli dodano vrednost lokalnemu turističnemu gospodarstvu.

Nekaj splošnih informacij:
Projekt traja od 2013 do 2016.
Skupna vrednost projekta je 8,8 milijona evrov, od tega je postojnski del 608.224,49 €.