Sanacija javne razsvetljave

V letošnjem letu 2016 so se na investicijah na javni razsvetljavi po Občini Postojna izvedla naslednja dela:

Nova javna razsvetljava na Javorniški poti do podhoda pod avtocesto.
Nova javna razsvetljava v Predjami od križišča za Predjamski grad do hišne številke 7 (most).
Nova javna razsvetljava v Hraščah od glavne ceste skozi vas do hišne številke 92.
Zamenjava luči na Kolodvorsku ulici in Volaričevi ulici.
Nova javna razsvetljava v Planini na prehodu za pešce pri cerkvi.
Nova javna razsvetljava v Slavini od hišne številke 35 do 79 (Blatni dol).
Dodatna svetilka pri igrišču v Belskem.
Nova javna razsvetljava pri Zeleni dvorani.
Redno menjavanje starih luči z novimi pri Občini Postojna.