Urejanje javnih cest po spravilu lesa iz gozdov po žledu

 

Projekt zajema ureditev javne ceste Hruševje-Sajevče v dolžini 2.300 m. V okviru izvedbe del bo izvedena sanacija tamponskih slojev z asfaltiranjem v dveh slojih z razširitvijo ceste in odvodnjavanjem. V okviru projekta bo urejena zelo poškodovana cesta predvsem zaradi velike frekvence odvozov velikih količin lesa po sanaciji gozdov po žledu.

Načrtovana vrednost projekta je 243.656,48 EUR z DDV.

Projekt je v celoti financiran iz sredstev koncesnine v skladu s 23. členom Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

V teku je izvajanje del.

Zaključek projekta je predviden v novembru 2015.