Zelena dvorana

Občina Postojna je zaključila z deli za rekonstrukcijo in dozidavo obstoječega objekta pokritega balinišča oziroma Zelene dvorane v Postojni. Obstoječi objekt s svojo oblikovanostjo, lego in velikostjo že sedaj bistveno presega dejavnost zgolj pokritega balinišča. Po rekonstrukciji in dozidavi objekt omogoča športno vadbo več športnih panog in tekmovanja v balinanju. Ločeno, a povezano s športnim delom objekta, je urejen del za medgeneracijsko druženje in aktivno preživljanje prostega časa.

Po rekonstrukciji in dozidavi obstoječega objekta je bila vzpostavljena povsem nova funkcionalna shema, ki omogoča istočasno delovanje za več interesnih skupin. Dvojnost objekta je poudarjena z dvema ločenima vhodoma. Tako je Zelena dvorana dobila nov vhod z vetrolovom v dvorano, ki dopolnjuje sedanji vhod v večnamenske prostore, kjer bo tudi medgeneracijski center. Dodali so tudi dvigalo, s katerim bo dostop omogočen za gibalno ovirane uporabnike.

Objekt je temeljito preurejen, toplotno dodatno zaščiten in akustično primeren za izvajanje vseh dejavnosti. Skupno je bilo obnovljenih in dograjenih 835,23 kvadratnih metrov uporabnih površin, vrednost celotne investicije brez opreme pa je bila 639.370 evrov, od katerih je naložbo deloma financirala Fundacija za šport Republike Slovenije v višini 85.000 evrov. Stavbo je Občina Postojna obnovila v za to zadanem roku in v okviru predvidenih sredstev.

 

Zelena dvorana danes

Fotografije z obnove