Občina Postojna
Facebook
 
 
O Postojni
Osnovni podatki
Okolje in prostor
Kmetijstvo in gozdarstvo
Gospodarstvo
Izobraževanje
Kultura
Zdravstvo in sociala
Šport in rekreacija
Turizem
Zaščita in reševanje ter civilna obramba
Policijska postaja Postojna
Statistični podatki
Prejemniki priznanj in nazivov Občine Postojna
Spletne kamere
Občina
Projekti
Razpisi in objave
Prireditve in akcije
E-občina
Povezave od A do Ž
Prva stran > O Postojni
O Postojni

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta, na severni strani pivške kotline in spada v Notranjsko-kraško statistično regijo. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske.

 Občina meri 270.268.878 m2, gostota prebivalstva je 53,87 na km 2 prebivalstva, v Sloveniji pa 98,1 prebivalcev na km2, s čimer se Slovenija uvršča med srednje gosto poseljene države Evrope.

Celotna občina leži na področju kraškega sveta, je zelo bogata z naravo in kulturno dediščino, gospodarsko je prvenstveno usmerjena v turizem in turizmu kompatibilne panoge. Več kot 60% občine pokriva gozd, kmetijska zemljišča niso izrazito kvalitetna, na možnost pridelave vpliva tudi razmeroma visoka nadmorska višina, izrazita panoga je kmetijstvo in živinoreja. Narava je razmeroma dobro ohranjena, problemov z ekološko spornimi gospodarskimi programi občina nima, velik del občine pa obsega osrednje vadbišče slovenske vojske  Poček, ki pa predstavlja svojstven ekološki problem.

V Postojni je Upravna enota, dve osnovni šoli s podružničnimi šolami, srednja šola z gimnazijskimi, ekonomskimi, strojniškim, lesarskim in kovinarskim programom ter samostojna gozdarska šola, Ljudska Univerza, Višja šola ter dodatni programi višješolskega študija v okviru Primorske univerze. Tudi zdravstveni dom, posebno pa bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo zadovoljujeta potrebe tudi ljudem izven občine, predvsem za občane in občanke občine Pivka in Ilirska Bistrica. V Postojni imajo sedež tudi Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Notranjski muzej in območna enota Zavoda za gozdove Slovenije, ki upravlja večino gozdov na Javornikih, Hrušici, Nanosu in Snežniku.


  Osnovni podatki
  Okolje in prostor
  Kmetijstvo in gozdarstvo
  Gospodarstvo
  Izobraževanje
  Kultura
  Zdravstvo in sociala
  Šport in rekreacija
  Turizem
  Zaščita in reševanje ter civilna obramba
  Policijska postaja Postojna
  Statistični podatki
  Prejemniki priznanj in nazivov Občine Postojna
  Spletne kamere

 
Znak (grb) občine
Zastava
© Občina Postojna | O avtorjih