Občina Postojna
Facebook
 
 
O Postojni
Občina
Projekti
Razpisi in objave
Prireditve in akcije
E-občina
Upravni postopki
Geografski informacijski sistem
E-točke
Povezave od A do Ž
Prva stran > E-občina > Upravni postopki
Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljšča za nezazidana stavbna zemljišča

Postopek:
V Občini Postojna se za uporabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju nadomestilo)

Za stavbno zemljišče po 1. členu tega odloka se štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
Kot nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.

Priloge: kupoprodajna ali darilna pogodba

Pravna podlaga:
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, (Ur. list RS, št. 108/07, 117/07, 121/08, 106/11)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna

Taksa: prosto

Kontakt:
Martina Celin
05 7280 736

 


Napoved za odmero NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča

 
Postojna Wireless - brezplačni dostop do interneta na območju občine Postojna
Državni portal e-uprave
© Občina Postojna | O avtorjih