< Seznam novic

Sejem poskusno na Tržaški cesti

/

V želji, da bi mesečni sejem še bolj približali občanom in ob enem oživili center mesta Postojna, se je Občina Postojna odločila, da bo v naslednjem mesecu poskusno izvedla mesečni sejem v mestnem jedru, na Tržaški cesti. Junija bo mesečni sejem tako potekal v soboto 17. Ta dan bo, predvidoma od 6. do 15. ure za ves promet zaprta Tržaška cesta od Hotela Kras do križišča s Potjo k Pivki. Vse stanovalce in uporabnike parkirišč na območju zapore prosimo, da dan prej, v petek, 16. junija, svoja vozila parkirajo na parkiriščih pred PTC Primorka ali pri pokopališču oziroma drugih primernih parkirnih mestih. Med izvedbo sejma območja zapore ne bo mogoče zapustiti z vozili, promet bo omogočen samo intervencijskim vozilom. Lastnikom in najemnikom poslovnih prostorov bo omogočen dostop za dostavo do 07.30.

Sejemski dan v juniju bo izveden poskusno. Glede na odzive občanov in prodajalcev na sejmu bomo pretehtali prednosti in slabosti, ki nam jih prinese izvajanje sejma v starem mestnem središču. Prebivalce Tržaške ceste, lastnike in najemnike poslovnih prostorov prosimo za pomoč tako, da pravočasno umaknejo svoja vozila, hkrati pa se jim zahvaljujemo za razumevanje ter strpnost.

Zaradi zapore bo nekoliko spremenjena tudi trasa mestnega avtobusa Furman. Avtobus bo potnike odložil pred začetkom zapore na Tržaški cesti, pot bo nadaljeval po Jamski cesti, Kosovelovi, Poti k Pivki in bo ustavljal na postaji Spodnji Burger.