< Seznam novic

Zaključna prireditev v sklopu priprave CPS občine Postojna in poziv občanom za podajo mnenj k predlogu

/

V soboto, 13. maja, je v Postojni v sklopu kolesarskega spektakla DOS-RAS Extreme med 10.00 in 13.00 na Titovem trgu potekala zaključna prireditev ob priložnosti zaključevanja izdelave Celostne prometne strategije občine Postojna. Občina Postojna je v sodelovanju s konzorcijem podjetij b22 d.o.o., MK projekt d.o.o., PNZ d.o.o. in podizvajalci v zadnjem letu aktivno pripravljala novo strategijo za razvoj trajnostne urbane mobilnosti in pomoč pri vzpostavitvi trajnostnega prometnega sistema v občini. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za infrastrukturo in Evropskega kohezijskega sklada. Na stojnicah so se predstavila različna društva, organizacije, zavodi in vzgojno-izobraževalne ustanove.

Obiskovalci so lahko sodelovali pri različnih aktivnostih in si hkrati ogledali razstavo o viziji prometne ureditve v občini Postojna, ki se glasi:

 

»Postojna je pomembno gospodarsko, prometno, infrastrukturno in turistično križišče, ki ima trajnostno zasnovane povezave znotraj občine in širše. Je učinkovita in vključujoča občina, ki vzpostavlja varne, povezane in vsem enakovredno dostopne prometne površine prilagojene trajnostnim oblikam mobilnosti. Občina Postojna uspešno poudarja pomen naravne in kulturne dediščine in zagotavlja privlačno oblikovane javne površine za zagotavljanje kakovosti bivanja občanov in obiskovalcev.«

 

Razstava je v mesecu maju na ogled v avli Občine Postojna. Vizualizacije na plakatih so informativne narave. Ob prikazu obstoječega stanja nekaterih območij v občini predstavljajo delčke dolgoročne vizije ureditve prometa, torej idejne predloge možnih ureditev in ne konkretnih projektnih rešitev.

Vizualne predstavitve prikazujejo:

  1. Tržaško cesto v Postojni:

s predlogom ureditve mešane površine (angl. shared space),

  1. Titovo cesto v Postojni:

s predlogom ureditve kolesarskih in peš površin ob mestni vpadnici,

  1. Titovo cesto v Postojni:

s primerom spodbujanja kolesarjenja med prebivalci občine in mesta z vzpostavitvijo sistema za izposojo koles,

  1. Reško cesto v Postojni:

s prikazom vzpostavitve parkirišča »parkiraj in se odpelji/odkolesari v mesto«,

  1. in nazadnje TIC v Postojni:

s primerom spodbujanja kolesarjenja med prebivalci občine in mesta z vzpostavitvijo sistema za izposojo koles.

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper je pripravilo aktivnost pod imenom »Skozi knjige brez ovir« ter »Govoreči pikado«. Obiskovalci so tako lahko preizkusili simulacijo slepote in slabovidnosti s simulacijskimi očali in se pomerili v zvočnem pikadu. Dijaki, ki obiskujejo program zdravstvene nege na  Srednji gozdarski in lesarski šoli, so prikazali štiri intervencije prve pomoči: pri padcu s kolesom, poškodbi hrbtenice in delovni nesreči motorko ter temeljne postopke oživljanja.. Ljudska univerza Postojna je obiskovalce seznanila z aktivnostmi programa »Teden vseživljenjskega učenja«, učiteljice in otroci iz Osnovne šole in vrtca Prestranek so predstavili vseslovensko kolesarsko pobudo za večjo varnost najmlajših kolesarjev – »Varno na kolesu«, Vrtec Postojna pa  plakate in makete, ki so jih izdelali otroci skupaj s svojimi vzgojiteljicami, ter namizno igro, ki so jo lahko obiskovalci tudi preizkusili. Predstavnik Zavoda Zadihaj je v sodelovanju z regijskim stičiščem nevladnih organizacij Boreo, predstavil produkt imenovan »Roll-eX«, ki lahko v nekaj minutah elektrificira običajno kolo. Kolo je z veseljem preizkusil tudi župan Igor Marentič. Sredi trga je Športno društvo CICI Poskok pripravilo spretnostno vožnjo s kolesi po poligonu, najpogumnejši otroci pa so se udeležili manjše dirke CICI DOS, kjer so se s poganjalčki in kolesi v spremstvu staršev zapeljali do pokopališča in se vrnili nazaj na Titov trg.

Program je bil pospremljen z glasbo, vsi pa so se okrog 11.00 razveselili prihoda kolesarjev, tako imenovanih zmagovalnih dvojic in četvork, ki jih je na odru sprejel organizator in zvesti navijači. Po odprtju šampanjca, plesu ob harmoniki in poziranjem pred objektivi fotografov so se kolesarjem na odru pridružili še otroci Osnovne šole in vrtca Prestranek ter dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole.

Ob koncu je sledila podelitev nagrad sodelujočim v anketi v uvodni fazi projekta, katere cilj je bil ugotoviti potovalne navade prebivalcev na območju občine Postojna. Izmed nad 60 sodelujočih, ki so oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik in navedli svoje kontaktne podatke, smo izžrebali tri srečneže. Na oder je župan povabil srečnega dobitnika glavne nagrade – zložljivega mestnega kolesa, sledila je podelitev  druge nagrade – zložljivega skiroja in tretje nagrade – rolerjev.

Bistvo prireditve je bilo torej osveščanje s pomočjo prikaza pozitivnih učinkov, ki jih z ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti preko celovitega in participativnega pristopa načrtovanja, osredotočenega na ljudi in ne na avtomobile in promet, prinaša Celostna prometna strategija občine Postojna.

 

Občina Postojna bo zahvaljujoč enoletnemu sodelovanju strokovnjakov in občanov na junijski seji Občinskega sveta obravnavala predlog novega strateškega dokumenta, ki je dostopen na spletni povezavi Občine Postojna http://www.postojna.si/o-obcini/projekti/projekti-v-teku/celostna-prometna-strategija-obcine-postojna.

Vse občanke in občane vljudno vabimo, da ga preberejo in svoja opažanja, pripombe in predloge do 28. maja 2017 posredujejo na elektronski naslov tjasa@b22.si obvezno z naslovom zadeve »CPS občine Postojna – pripombe na osnutek«.