< Seznam novic

Zapuščene živali

/

Občina Postojna ima za zagotavljanje oskrbe in zaščite zapuščenih živali pogodbo z zavetiščem Oskar Vitovlje pri Šempasu, veterinarsko oskrbo teh živali pa izvaja Veterinarska Postaja Postojna.
Za vse prijave najdenih, zapuščenih ali poškodovanih živali se občani lahko obrnejo neposredno na zavetišče, na telefonsko številko 05/307-85-70 oziroma na dežurno telefonsko številko 040/417-761 ali pa na Občino Postojna na 05/728-07-50.
Za odlov najdenih oziroma prostoživečih živali bodo na podlagi prijave poskrbeli delavci iz zavetišča, ki so za to strokovno usposobljeni in imajo ustrezno opremo in vozilo za prevoz živali.

Na podlagi prijave najdenih oziroma prostoživečih živali bo občinsko redarstvo preverilo dejansko stanje na terenu in se bo šele po njihovi potrditvi resničnosti prijavljenih podatkov zavetišču naročilo odlov teh živali.

Živali se bo najprej veterinarsko pregledalo in oskrbelo (testiranje na bolezni, cepljenje, sterilizacija oziroma kastracija, označitev), nato se jih bo vrnilo v okolje (v kolikor gre za prostoživeče mačke), ali pa se jih bo namestilo v zavetišču, kjer se jih bo skušalo oddati novim lastnikom.
Zavetišče je za ogled in oddajo živali dosegljivo na naslovu:
OSKAR VITOVLJE, Zavod za oskrbo, nego in vzgojo hišnih in izgubljenih živali, Vitovlje 37, 5261 Šempas, po predhodnem dogovoru na tel. št. 05/307-85-70, ter na strani FB https://www.facebook.com/zavetisce.vitovlje, kjer objavljajo tudi slike živali, ki so nameščene pri njih.

Za morebitna vprašanja oziroma pojasnila se lahko obrnete na 05/728-07-50 (Martina Ivanović, Občina Postojna).