Prekinjena oskrba s pitno vodo - Hrašče, Dilce, Hrenovice in Goriče