Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ureditve in razširitve parkirišč na funkcionalnem zemljišču posameznih večstanovanjskih objektov v Postojni v letu 2019

30.05.2019 Marina R. 317