Proračun za leto 2018 je sprejet

14. 12. 2017 Izbrisan U. 1212