Občina Postojna

Zaščita, reševanje, civilna obramba

Zaščita in reševanje ter civilna obramba

Sistem zaščite in reševanja je na podlagi Zakona organiziran predvsem za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in je vključen v sistem nacionalne varnosti (poleg obrambnega sistema in varnostnega sistema). V državi je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizirano kot enoten in celovit sistem. Vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje se povezujejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. Težišče delovanja je na lokalni ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju.

Občina v skladu s Statutom Občine Postojna

 • ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, določi in organizira delo v vojni,
 • pospešuje osebno in vzajemno zaščito prebivalcev ter dejavnosti za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč,
 • vodi sile za zaščito, reševanje in pomoč,
 • organizira, usposablja in opremlja občinske enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč,
 • organizira požarno službo, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju ter izvaja ukrepe za  varstvo pred požari,
 • organizira sistem alarmiranja,
 • gradi javna zaklonišča na območjih, kjer je obvezna graditev zaklonišč,
 • zagotavlja nujna sredstva za začasno nastanitev in oskrbo ogroženih prebivalcev,
 • vzdržuje sredstva za zaščito, reševanje in pomoč,
 • omogoča pogoje za razvoj dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • zagotavlja in organizira zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter usposabljanje prebivalcev in pripadnikov CZ za osebno in vzajemno zaščito oz. reševanje in pomoč

Občinski svet v skladu z nalogami občine ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju, sprejema letne programe zagotavljanja sredstev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, zagotavlja varstvo pred požarom ter ureja, upravlja in skrbi za gasilsko javno službo.

Župan skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sprejme načrte zaščite in reševanja, skrbi za izvajanje za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč, vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, skrbi za obveščanje prebivalstva o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih.

Poveljnik Civilne zaščite, ki ga imenuje župan, vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči je organiziran štab. Delo štaba vodi poveljnik CZ, v njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika. Štab ima določeno število članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja.

Strokovni delavec za zaščito in reševanje opravlja upravne, strokovne in druge naloge zaščite in reševanja v pristojnosti občine. Glavne naloge so: izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja, izdelava programov in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organiziranje, opremljanje in usposabljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Postojna so:

 • javna gasilska služba,
 • enote in službe CZ (ekipe prve pomoči, tehnično reševalna enota, oddelek za radiološko, kemijsko in biološko dekontaminacijo, služba za podporo),
 • enote, službe in drugi operativni sestavi gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij.

Kontakt ob nujnih primerih:

Klemen Grilj, namestnik poveljnika občinskega štaba CZ
klemen.grilj@postojna.si
05 7280 738

Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?