Odkritje doprsnega kipa Antonu Globočniku – pl. Sorodolskemu

22. 12. 2017 Izbrisan U. 1637