Sečnja in spravilo lesa na Soviču

11. 1. 2018 Izbrisan U. 638