Pridobitev gradbenega dovoljenja za prizidek k OŠ Antona Globočnika

26. 9. 2018 Sidonija Z. (URAD ŽUPANA) 1002