Pridobitev gradbenega dovoljenja za prizidek k OŠ Antona Globočnika

26. 9. 2018 Sidonija Z. (DRUŽBENE DEJAVNOSTI) 1018