Zapora ceste zaradi gradnje prizidka OŠ Antona Globočnika

29. 3. 2019 Sidonija Z. (DRUŽBENE DEJAVNOSTI) 299