Javni poziv za sodelovanje pri aktivnosti v projektu KRAS.RE.VITA - »Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju« - Oddaja vloge za pogodbena in skrbniška varstva na Planinskem polju -

15. 4. 2019 Izbrisan U. 774
15.04.2019
Objave in pozivi
06.05.2019 do 23:59
Tanji Vasilevska Jagunić
05 7280 788