Prejemniki sredstev za sofinanciranje športnih programov v Občini Postojna v letu 2019

21. 5. 2019 Tanja V. J. (OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE) 230