Temelji za nov prizidek OŠ Antona Globočnika že postavljeni

28. 5. 2019 Sidonija Z. (DRUŽBENE DEJAVNOSTI) 444