Mnenja in pripombe na osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih s strani Občine Postojna

1. 10. 2019 Sidonija Z. (DRUŽBENE DEJAVNOSTI) 195