Gradnja prizidka OŠ Antona Globočnika se nadaljuje

13. 1. 2020 Sidonija Z. (DRUŽBENE DEJAVNOSTI) 534