Občina Postojna

Ljubljanska 4, 6230 Postojna
Igor Marentič
SI13053973
5883512000
SI56 0129 4010 0016 345
BSLJSI2X
SI56 0129 4494 0309 167
SI11 75949-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

05 728 07 00
05 728 07 80
obcina@postojna.si
Povezava
Povezava

Predstavitev

1994
270
40
15700
Povezava