Prekinjena oskrba s pitno vodo Hrenovice, Landol, Šmihel pod Nanosom